Språktips 13-15

Språktips 13   Prepositionen ’de’ (1) – La cafetería de la plaza
Språktips 14   Prepositionen ’de’ (2) – El fin de semana
Språktips 15   ”Jag sitter och äter” – Gerundium 


SPRÅKTIPS 13

 ’La cafetería de la plaza’ – prepositionen ’de’. (1) 

Ibland är det lite svårt att hitta rätt preposition även om prepositionerna i
spanskan i stort sett är ganska lätta. De vanliga korta prepositionerna är ’a’,
som oftast uttrycker riktning och motsvarar vårt ”till” (Voy a Madrid = Jag åker
till Madrid), ’en’ som ofta uttrycker befintlighet och då motsvarar ”i” eller ”på”
(Estoy en Madrid, en la plaza = Jag är i Madrid, på torget) och ’de’ som ofta uttrycker
ursprung och motsvarar vårt ”från” (Soy de Madrid = Jag är från Madrid).

Prepositionen ’de’ (som dessutom förmodligen är spanskans vanligaste ord) används
väldigt ofta när vi kanske hellre skulle vilja välja ett annat. ’De’ kan bland annat motsvara
våra prepositioner i, till, med, på, vid och för. Uttrycket i överskriften, ”La cafetería de
la plaza”, översätts alltså med ”Cafeterian på torget” eller ”Cafeterian vid torget”.
Det blir helt enkelt en genitivkonstruktion och uttrycken med ’de’ kan ofta också
översättas med ett genitivuttryck på svenska. Vi kan säga, även om det inte låter så bra,
”Torgets cafeteria”. ’Los árboles del parque’ kan motsvara ”Träden i parken” eller
”Parkens träd”. Men ’La chica del perro’ kan inte gärna översättas med ”Hundens flicka”
utan det blir ”Flickan med hunden”.

Fler exempel där ’de’ motsvaras av andra prepositioner i svenskan:
El tejado de la casa               Taket på huset 
El director de la empresa     Chefen för företaget
La pantalla del ordenador   Skärmen till datorn
La puerta de la derecha       Dörren till höger
Los miembros de la UE        Medlemmarna i EU
La Catedral de Sevilla          Katedralen i Sevilla
La lámpara de la mesa         Lampan på bordet 
 

Några små uppgifter. Hur översätter man följande uttryck? 
1.   Chefen för gruppen
2.   Kyparna på baren
3.   Baren på stranden
4.   Ingången till museet
5.   Nyckeln till huset
6.   Damen med hunden         
7.   Slutet på boken                                                             
8.   Balkongen på andra våningen
9.   Det dyraste huset i stan

Svar:
1.   El jefe del grupo
2.   Los camareros del bar
3.   El bar de la playa
4.   La entrada del museo
5.   La llave de la casa                                                        
6.   La señora del perro
7.   El fin del libro
8.   El balcón de la segunda planta /del segundo piso/
9.   La casa más cara de la ciudad


SPRÅKTIPS 14

A. ’El fin de semana’ – prepositionen ’de’ (2)

I svenskan har vi en mängd ord som är sammansatta av två substantiv som t.ex.
veckoslut, tepåse, stenhus, sportkläder, golfbana etc. Spanskan kan inte bilda sådana
sammansatta substantiv utan använder ett ”system” av de båda substantiven med
prepositionen ’de’ emellan. ’Veckoslut’ blir då ’fin de semana’.

Här kommer ett antal exempel på denna mycket vanliga ”de-konstruktion”.
(Det finns naturligtvis andra konstruktioner också.) 

 bolsita de tétepåse casa de piedrastenhus
 campo de golfgolfbana  ropa de deportesportkläder 
 mesa de maderaträbord  mapa de carreteras vägkarta 
 curso de españolspanskkurs  venta de billetes biljettförsäljning 
 dolor de cabezahuvudvärk  horario de verano sommartid 
 carrera de cochesbiltävling  cepillo de dientes tandborste 
 zumo de naranjaapelsinjuice  gota de agua vattendroppe 

  B. ’Un kilo de uvas’.

Efter ord som uttrycker myckenhet och mängd använder spanskan prepositionen ’de’
(precis som på franska; jämför också med eng. ’of’). ’En liter vin’ blir på spanska
’un litro de vino’. Fler exempel: 

 un kilo de uvasett kilo vindruvor una caja de cerillas en ask tändstickor
 una botella de vinoen flaska vin un montón de cosas en massa saker 
 una taza de téen kopp te una cantidad de flores en mängd blommor 
 un vaso de aguaett glas vatten un millón de euros en miljon euro 
 una copa de vinoett glas vin una docena de huevosett dussin ägg

(vaso = ’vanligt’ glas utan fot; copa = glas med fot; copita = litet glas med fot (t.ex. sherryglas). 

 C.  ’La ciudad de Estocolmo’. 

Prepositionen ’de’ används också efter orden ciudad, isla,provincia, mes och título
i fall som:  

la ciudad de Estocolmo      staden Stockholm
la isla de Mallorca              ön Mallorca
el mes de febrero                februari månad 

Lägg också märke till ’de’ vid datum: 

el tres de mayo                   den tredje maj
el 15 de julio de 2007         den 15 juli 2007

OBS! I samtliga fall ovan finns ingen bestämd artikel vid det andra substantivet i motsats
till de fall som tas upp i Språktips 13. 

Några uppgifter. Vad heter: 

 1. telefonnummer8. en flaska vatten 
 2. magvärk9. två liter vin 
 3. en plastpåse10. ett paket cigarretter
 4. ett TV-program11. tre glas öl
 5. min spansklärare 12. en massa böcker 
 6. ett trähus 13. tio miljoner invånare 
 7. staden Bilbao14. provinsen Málaga 

Svar:  

1. número de teléfono 8. una botella de agua                         
2. dolor de estómago 9. dos litros de vino 
3. una bolsa/bolsita*/ de plástico 10. un paquete de cigarrillos                     
4. un programa de televisión 11. tres vasos de cerveza 
5. mi profesor de español 12. un montón de libros 
6. una casa de madera 13. diez millones de habitantes 
7. la ciudad de Bilbao 14. la provincia de Málaga 

* bolsa = ”normalstor” påse, bolsita = liten påse


SPRÅKTIPS 15

”Jag sitter och äter” – Gerundium  

Jag sitter och äter, hon står och pratar, de ligger och läser … är vanliga uttryck på svenska.
Det intressanta är inte om de sitter, står eller ligger utan vad de ”håller på med”.

För att uttrycka pågående form använder spanskan estar + gerundium. Gerundium är en
mycket vanlig och användbar verbform i spanskan och oböjlig dessutom.

Den bildas på de flesta verb genom att man till verbstammen *) lägger
-ando vid -ar-verb: comprar > comprando;  trabajar > trabajando
-iendo vid övriga verb: comer > comiendo; escribir > escibiendo
Vid några (oftast) oregelbundna verb ser gerundium annorlunda ut, t.ex. ver > viendo; 
ser > siendo;  decir > diciendo;  dormir > durmiendo;  reír > riendo 
*) den del av verbet som går före ändelsen -ar, -er och -ir

Gerundium kan användas på flera sätt. Först och främst används den som sagt tillsammans
med ’estar’ för att uttrycka pågående handling, man ”håller på att” göra något. Man kan på
svenska uttrycka det på flera sätt:

Estoy comiendo  Jag håller på att äta; jag sitter och äter; jag äter (nu)
Estamos trabajando   Vi håller på att jobba, vi jobbar (just nu)
¿Qué estás leyendo?  Vad läser du?
Están discutiendo   De står och diskuterar; de håller på att diskutera   

(Jämför med engelskans ”progessiva form” : We are working; What are you reading? etc.) 

Men gerundium används mycket ofta ensamt (utan ’estar’) och kan då översättas på olika sätt.
Några exempel:  
Paco me miró sonriendo  Paco tittade leende på mig / Paco tittade på mig och log/.
Te quiero, dijo abrazándome  Jag älskar dig, sa han och kramade mig  /samtidigt som han kramade mig/.
Lola salió corriendo  Lola sprang ut
Estudiando mucho se aprende mucho.  Genom att studera mycket lär man sig mycket
/Om man studerar ….. / 

Gerundium används också efter vissa verb, bl a efter verb som betyder ’fortsätta’, alltså continuar
och seguir, samt efter ’llevar’ vid tidsuttryck: 

Continuó hablando de su viaje  Han fortsatte (att) prata om sin resa.
Seguí bailando con él  Jag fortsatte (att) dansa med honom
Anita lleva muchos años tocando la guitarra. Anita har spelat gitarr i många år / Anita spelar gitarr
sedan många år tillbaka/  

Några uppgifter. Svar finns längre ner.

A. Hur översätter du följande:
1. Los chicos estaban jugando al fútbol.
2. María está durmiendo.
3. Sigue estudiando español.
4. ¿Qué estás haciendo?
5. No tengo tiempo, dijo Carlos saliendo a la calle.
6. Lucía gana mucho dinero escribiendo artículos en revistas.
7. Llevo diez años trabajando aquí.  

B. Hur översätter du följande med hjälp av gerundium:
1. Jag sitter och skriver ett brev.
2. Vi håller på och letar efter en bok.
3. Juan står och pratar i telefon med Merche.
4. Barnen leker på gatan.
5. Det fortsätter att regna. (regna = llover)
6. Vad håller ni på med, pojkar? 
7. Jag har läst spanska i två år.

Svar A:
1. Pojkarna /Barnen/ höll på med att spela fotboll.
2. Maria ligger och sover.
3. Han fortsätter att läsa spanska.
4. Vad gör du? / Vad håller du på med?
5. Jag har inte tid, sa han och gick ut /när han gick ut/ på gatan.
6. Lucia tjänar mycket pengar på att skriva artiklar i veckotidningar.
7. Jag har arbetat här i tio år /sedan tio år tillbaka/. 

Svar B:
1. Estoy escribiendo una carta.
2. Estamos buscando un libro.
3. Juan está hablando por teléfono con Merche.
4. Los niños /chicos/ están jugando en la calle.
5. Sigue lloviendo.
6. ¿Qué estáis haciendo, chicos?
7. Llevo dos años estudiando español.